Hít thở không khí trong lành tại Văn phòng Quốc tế: Luise, thực tập sinh mới của chúng tôi

Chúng tôi vui mừng giới thiệu với bạn sự bổ sung mới nhất của chúng tôi: Luise, thực tập sinh mới của chúng tôi tại Văn phòng Quốc tế! Với bằng Cử nhân Quản lý Quốc tế, cô ấy mang lại nhiều kiến thức và quyết tâm ấn tượng cho đội ngũ của chúng tôi. Những ý tưởng mới và niềm đam mê của cô ấy đối với các vấn đề quốc tế là một tài sản thực sự đối với chúng tôi.

Chia sẻ bài viết này: