Học kỳ hè 2023 là lịch sử

Các sinh viên của khóa T 59 đã vượt qua bài kiểm tra đánh giá thành công và nhận được chứng chỉ của họ. Điểm đặc biệt của kỳ thi vừa qua là 1 sinh viên tốt nghiệp đạt điểm trung bình 1.0.

Kết quả này là duy nhất trong lịch sử của Studienkolleg cho đến nay.

Chia sẻ bài viết này: