Sự tiếp xúc

Chúng tôi mong được gặp bạn

Sự tiếp xúc

Văn phòng quốc tế

Trường Rüdiger

Giám đốc
Dự án
Tài chính &; Nhân sự

Dana Jähnert

Giám đốc điều hành
Nhân viên
Sự quản lý

Tiến sĩ Sabrina Simchen-Schubert

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
Kiểm tra đánh giá
Nhóm

Bettina Zölsmann

Ngôn ngữ điều phối dự án
Quản lý telc
Thành phần khóa học

Trang sức Hannah

Quan hệ quốc tế
Các trường Đại học &; Cao đẳng
Cơ quan

Isabel Puy

Quan hệ quốc tế
Chất lượng
Các trường Đại học &; Cao đẳng

Tìm hiểu